image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA BÌNH NĂM 2023
Lượt xem: 76

Ngày 08 tháng 3 năm 2023 Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình ban hành Kế hoạch tuyên truyền chuyển đổi số năm 2023

 

Tài liệu đính kèm: